Get Adobe Flash player
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบฐานยุวกาชาด
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียน


 
ประวัติผู้บริหาร
นายไพโรจน์ สิงห์คราม
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
 
 

แนะนำบุคลากร

นายนิติวุฒิ ทองศิริอุบล.jpg

ผลการเรียน

 

รายงานข้อมูลหน่วยงานในสังกัด

 

 

ลิงค์เว็บ